Azot w oponach

PODSTAWY

Azot w oponach

Czy stosowanie azotu zamiast powietrza w oponach przynosi rzeczywiste korzyści, takie jak mniejsze zużycie paliwa, płynniejsza jazda lub dłuższa żywotność opon? W pewnym sensie tak.

Opony samochodowe były tradycyjnie pompowane powietrzem pod ciśnieniem. Na pozostałą część powietrza, które zawiera 78% azotu i niewiele poniżej 21% tlenu, składa się para wodna, CO2 i niewielkie ilości gazów szlachetnych, takich jak neon i argon. Istnieje wiele przekonujących powodów, dla których niektórzy decydują się na napełnianie opon swojego samochodu czystym azotem.

Ciśnienie azotu w oponie

Opony, które są niedopompowane, będą zużywać się nierównomiernie, szybciej i zmniejszać poziom wydajności paliwowej. Mówiąc najprościej, czysty azot skuteczniej utrzymuje właściwe ciśnienie w oponach, pozwalając Twojemu samochodowi i jego oponom osiągać najlepsze wyniki. Zalecane ciśnienia w oponach dla poszczególnych samochodów są podane na progu drzwi lub w Instrukcji Obsługi Pojazdu i są mierzone w funtach na cal kwadratowy (lub w skrócie psi).

Z czasem opony tracą ciśnienie, gdy zawarte w nich gazy przenikają przez gumę opony. Według Nowości z branży chemicznej i inżynieryjnej w przypadku azotu proces ten jest wolniejszy o 40% niż w przypadku zwykłego powietrza, co powoduje, że ciśnienie w oponach jest stabilne przez dłuższy okres czasu. Gdy tlen przechodzi przez gumę opony, wchodzi z nią w interakcję, powodując proces termooksydacyjny, który z czasem prowadzi do zniszczenia gumy.

Woda w oponach

Woda (która zazwyczaj przedostaje się do opony w postaci wilgoci) jest bardzo szkodliwa dla opony. Woda w oponie, niezależnie od tego, czy występuje w postaci pary, czy też cieczy, powoduje większe wahania ciśnienia przy zmianie temperatury niż suche powietrze. Co gorsze, woda z czasem przyczynia się do korozji felg stalowych lub aluminiowych.

W przypadku opon wypełnionych azotem woda stanowi mniejszy problem. Każda technologia umożliwiająca uzyskanie czystego azotu będzie również zdolna do dostarczania suchego azotu. Napełnianie opon azotem obejmuje wielokrotne napełnianie i odpowietrzanie opony w celu usunięcia jak największej ilości tlenu, wody i innych gazów.

Poniżej wymienione zostały wszystkie zalety wypełniania opon azotem. Ciśnienie w oponach wypełnionych azotem będzie bardziej zgodne, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze na benzynie i konserwacji opon. W oponach występuje mniej wilgoci, co oznacza, że koła będą mniej narażone na korozję. Jeśli Twoje opony były napełnione azotem (o czym zazwyczaj świadczą zielone korki trzonków zaworów),ale masz niskie ciśnienie, nie musisz się obawiać i możesz dopompować do nich konwencjonalne powietrze.

Znajdź opony według
PRZEGLĄDAJ WSZYSTKIE
ZNAJDŹ OPONĘ ZNAJDŹ DEALERA