Axtarış

SNOWAYS2 PLUS

  • SNOWAYS2 PLUS
  • SNOWAYS2 PLUS
SNOWAYS2 PLUS

Sərt Qış Şəraitinin Şini


Hətta mənfi 40 dərəcədə elastikliyin qoruyaraq Snoways 2 Plus buzu və qarlı səthlərdə sizin nəqliyyatın performansını təkmil şin birləşməsi və xüsusi yardılmış blok modeli ilə azaltmır.

FEATURES

Qarlı və buzlu səthlərdə mükəmməl idarəeetməsi və dartma

Snoways 2 Plus,qalın buz və qar üzərində yüksək yol idarəetməsi təmin edən dərindən sıxılmış şinə malik olmaqla. yol idarəedilməsinə qouyucu üzərindəki kiçik novlarla kömək edir.Kaskadlaşmış çıxıntı blokları ilə qalın qar və palçıqda əlav dartmanı təəmin edir.

Yaş səthlərdə yüksk səviyyəli performans

İstiqamət şini yaş səthlərdə su drenajı xüsuiyyəti ilə təhlükəsiz sürməni təmin edir.

Sabit və təhlükəsiz sürmə

Yüksək sürətlərd yüksək davamlılıq və sabit sürmə qabiliyyətini çıxıntıdan çıxıntıya bütöv neylon təsir qatı və kəmər sonluğunda bütöv neylon zolaq gücləndirməsi sayəsində təmin edir.