Axtarış

ICEWAYS

  • ICEWAYS
  • ICEWAYS
ICEWAYS

ÇƏTİN QIŞA MEYDAN OXUYUN AVTOMOBİLİNİZİN MÜKƏMMƏL HAKİMİYYƏTİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ


Iceways uzunmüddətli ağır qar şəraitinin hökmran olduğu və qar mismarlarının vurulmasının uyğun olduğu ərazilərdə istifadə olunmaq üçün yaradılıb.

FEATURES

Buzlu və qarlı yollarda maksimum dartma

Geniş çıxıntılı qoruyucu və struktura üzərində yerləşən ziq-zaq tipli geniş kanalcıqlar vasitəsilə buz üzərində sıxma sahəsi birləşdirilib.

Mismar vurulması xüsusiyyəti ilə buzlu döşəmələrdə mükəmməl performans

Periferal istiqamətdə vurulmalı olan 6 xət qar mismarını təmin edən mismar deşikləri vasitəsilə onun buzlu döşəmədə dartma qabiliyəti artırılır.onun daxili çıxıntı qatı qar mismarınn boşalmasının qarşısını almaq üçün onu tam şkildə tutur.

Bütün qış şəraitlərində yüksək səviyyəli təhlükəsizlik

3 ölçülü, dalğavari geniş kanalcıqqlar manevr vaxtı bağlanaraq idarəetməni artırır və nəticədə, qış şinlərindəxüsusilə quru səthlərdə naviqasiya problemini aradan qaldırır.

Güclü dartma və idarəetmə

Çıxıntılar üzərində iti kəsilmiş və alınmış strukturlardan hazırlanmış novlar vasitəsilə buzlu döşəmədə dartma və idarəetmə ən yüksək səviyyəyə qaldırılır.

Xüsusi çıxıntı qarışığı

Bu qütb zonası şəraitinə nəzərə almaqla yaradıılmışdır və onun çöl çıxıntı qarışığı sayəsində buzlu və qarlı səthlərdə onun dartma qabiliyyəti artır.