Axtarış

ATRACTA

  • ATRACTA
  • ATRACTA
ATRACTA

Qənaət Və Performansı Hiss Et


Assimmmetrik modeli ilə yaş və quru səthlərdə qənaət və yüksək səviyyəli performansı birləşdirən Lassanın yeni məhsulu Atracta bütün kriteriyalar üzrə optimal xüsusiyyətlərlə istifadəçini razı salacaq.

FEATURES

Quru və yaş səthlərdəmükəmməl performans

Atracta,xüsusi yaradılmış assimmetrik modeli ilə yaş və quru səthlərdə maksimum yol idarəetməsinə nəzarəti təmin edərək, model üzərindəki dərin kanalcıq və çoxsaylı bloklar ilə yaş səthdə əyləc məsafəsini azaldır.

Uzun ömürlülük və az yanacaq istehlakı

Uğurlu şin birləşməsi və geniş özüllü şin konstruksiyası şinin aşınmasını gecikdirir və bütün xidmət dövrü istifadəçiyə həmin yüksək keyfiyyətli performansı təmin edir.Həmçinin, yırğalanmaya qarşı zəif müqavimətinə görə yanacağa qənaət olunmasını təmin edir.

Yüksək səviyyəli sürmə nəzarəti və təhlükəsizlik

Bütöv təsir qatına görə, yüksək sürətlərdə şinin genişlənməsinə nəzarət vasitəsilə yolun daha yaxşı idarəedilməsini təmin edir. Tək məftilin sarınması yolu ilə yaradılan bütöv monofil daban məftili tarazı daban rezinin təkər çənbərinə ta şəkildə uyğunlaşmağını təmin edir, idarəetmə nəzarəti artır, şin balansı yaxşılaşır.Yüksək doldurulmuş daban konstruksiyası idarəetməyə nəzarəti və sürmə rahatlığını artırır.

Səssiz və rahat sürmə

Model üzərindəki blok ölçüləri uğurlu simulyasiyanın istifadəsilə optimallaşdırılır, beləliklə, şin səsi azaldılır. Uğurlu gövdə profili yoldan gələn təsir və vibrasiyaları azaldır və rahatlığı təmin edir.